Willkommen - Vítejte

Vážení příznivci dobových jarmarků, středověkých trhů a městských slavností. Po naší několikaleté účasti na akcích především v Německu se budeme častěji vídat i u nás doma. Máme z toho opravdu radost, že i v Česku jsou skvělí lidé, společnosti a úřady, které tyto akce organizují a podporují. 

Po několika měsíční pauze vyvolané koronavirusem se nám opět plní kalendář s akcemi u nás i v zahraničí. Začínáme již 27. června v Táboře - Housově mlýně. Další víkend 5. 7. budeme na Food marketu v oblíbených Dětenicích, kde se budeme účastnit i na dalších akcích v tomto roce. Téměř nabitý máme i srpen a září. V ČR zavítáme do Hodonína, Ovesných Kladrub, Kadaně, Prahy a Polné. V Německu máme již potvrzené termíny v Ortenburg, Sigmaringen, Maxlrain, Feuchtwangen, Drebkau atd...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Fans von Messen, mittelalterlichen Märkten und Stadtfesten. Nach unserer mehrjährigen Teilnahme an Veranstaltungen, insbesondere in Deutschland, werden wir uns öfter zu Hause sehen. Wir freuen uns sehr, dass es in der Tschechischen Republik großartige Menschen, Unternehmen und Behörden gibt, die diese Veranstaltungen organisieren und unterstützen.

Nach einer mehrmonatigen Pause durch das Coronavirus füllt sich unser Kalender wieder mit Veranstaltungen im In- und Ausland. Wir starten am 27. Juni in Tábor - Housov mlýn. Am kommenden Wochenende, dem 5. Juli, werden wir auf dem Lebensmittelmarkt im beliebten Dětenice sein, wo wir dieses Jahr an anderen Veranstaltungen teilnehmen werden. Wir sind auch im August und September fast voll. In der Tschechischen Republik besuchen wir Hodonín, Ovesné Kladrub, Kadaň, Prag und Polná. In Deutschland haben wir bereits Termine in Ortenburg, Sigmaringen, Maxlrain, Feuchtwangen, Drebkau usw. bestätigt.