Vážení příznivci dobových jarmarků, středověkých trhů a městských slavností. Po naší několikaleté účasti na akcích v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Nizozemí se budeme častěji vídat i u nás doma. Máme z toho opravdu radost, že i v Česku jsou skvělí lidé, společnosti a úřady, které tyto akce organizují a podporují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Liebe Fans von Messen, mittelalterlichen Märkten und Stadtfesten. Nach unserer mehrjährigen Teilnahme an Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg, Niederland werden wir uns öfter zu Hause sehen. Wir freuen uns sehr, dass es in der Tschechischen Republik großartige Menschen, Unternehmen und Behörden gibt, die diese Veranstaltungen organisieren und unterstützen.